Vazduh u Užicu

Učitavanje podataka u toku. Proverava stranicu data.sepa.gov.rs

phone

AQI =


Merenje
PM 2.5 (AQI =)
PM 10 (AQI =)
od amskv.sepa
Kvalitet vazduha je usklađen sa "World Air Quality Index project" podelom u 6 kategorija sa standarnim bojama od zelene do bordo.

Kategorije vazduha

Merenja su preuzeta sa zvaničnog website-a Zavoda za javno zdravlje Užice za tekuću godinu. Index zagađenja(AQI) je standardna metrika koja se koristi pri obaveštavanju stanovništva o kvalitetu vazduha.

Merenja

<div id="chart2021"> <ReactApexChart options={this.state.options} series={this.state.series} type="line" height="350" /> </div>
<div id="chart2020"> <ReactApexChart options={this.state.options} series={this.state.series} type="line" height="350" /> </div>
<div id="chart"> <ReactApexChart options={this.state.options} series={this.state.series} type="line" height="350" /> </div>
Ciljevi

O nama

Stranicu "Air Užice" pokrenuli su Užičani koji preko trideset godina žive u sredini sa prekomernom zagađenošću vazduha tokom jesenjih i zimskih meseci. Odrastanje u nehumanim aerouslovima predstavlja direktnu opasnost za zdravlje, rast i razvoj dece. Aerozagađenje ugrožava život hroničnih bolesnika i skraćuje životni vek svakog pojedinca. Iz ovih razloga, "Air Užice" ima za cilj da :

  • informiše građane o kvalitetu vazduha
  • edukuje građane o tipovima i uzrocima aerozagađenja
  • motiviše građane da aktivno učestvuju u poboljšanju kvaliteta vazduha
  • ukaže na odgovorne institucije koje se direktno bave ili utiču na aerozagađenje

23.11.2019. pokrenuta je dole navedena inicijativa.
15.01.2020, inicijativa je ostvarena.

Inicijativa za automatski monitoring čađi i PM čestica u Užicu

Zbog konfiguracije terena, temperaturne inverzije i zagađivanja vazduha (grejanje, automobili itd.). Grad Užice ima problem sa aerozagađenjem, gde su čađ i PM čestice najveći zagađivači vazduha. Nažalost, na teritoriji grada Užica ne postoji merna oprema koja može da izmeri koncentraciju čađi i PM čestica u svakom trenutku..

Institucija koja zvanično obaveštava građane Užica o kvalitetu vazduha je Zavod za javno zdravlje Užice (zavodue.org.rs). Zavod koristi podatke sa dve stanice koje mere čađ i PM čestice, ali se podaci uzimaju ručno, samo jednom dnevno ujutru u 9h, obrađuju se i tek onda objavljuju na sajtu. Građani ovako ne dobijaju aktuelnu informaciju o kvalitetu vazduha, već zakasnelo, računajući i vreme utrošeno na obradu podataka. Takođe, zavod za javno zdravlje Užice ne radi vikendom tako da tek u ponedeljak možemo dobiti informaciju šta smo disali u petak i vikendom.

Na teritoriji Grada Užica postoji stanica koja radi automatsko merenje, a postavljena je od Agencije za zaštitu životne sredine (sepa.gov.rs) u okviru projekta IPA 2012 Establishment of an integrated environmental monitoring system for air and water quality deo Supply of ICT equipment and software for Air Quality Monitoring System na EU nivou. Ovde možete preuzeti link Užice automatski monitoring. Nažalost, ova stanica NE MERI čađ i PM čestice koji su najveći zagađivači vazduha u Užicu tako da pokazuje lažnu sliku dobrog kvaliteta vazduha u Užicu. Na primer, Valjevo i Kosjerić su opštine koje poseduju automatske merne uređaje za čađ i PM čestice.

Cilj ove inicijative je nabavka merne opreme koja za građane u svakom trenutku meri koncentraciju čađi i PM čestica u vazduhu. Opcije su: nadogradnja postojećih ili instaliranje nove stanice. Kako do cilja doći:

  • u razgovoru sa institucijama (Opština Užice i Zavod za javno zdravlje Užice) ukazati na postojeći problem i rešiti ga u najkraćem roku.
  • skupiti novac i instalirati mernu stanicu.

Ako se aktivno ne uključimo u ovaj problem, ne može se rešiti. Nakon dobijanja prave slike o vazduhu u Užicu možemo preći na sledeće korake. Ovo je tek prva inicijativa od mnogih koje želimo da podržimo. Svi građani koji žele da se uključe u problem zagađenja vaduha u Užicu su i više nego dobrodošli da daju predloge koje možemo zajedno realizovati.